Wat is het?

BeestenBril is een onderwijsmethodiek die kinderen van het lager onderwijs uitdaagt om het perspectief in te nemen van dier en mens. Zo ontwikkelen kinderen een empathische houding voor de wereld rondom zich.

Empathie kadert binnen de sociale vaardigheden die belangrijk zijn voor het succesvol functioneren in de klas en samenleving en voor een gevoel van welbevinden. Deze vaardigheden maken ook deel uit van de eindtermen in het basisonderwijs.

Daarnaast is de methodiek ook gewoon leuk om te doen en lopen de kinderen er snel warm voor!

Via speelse waarnemingen van dieren en filosofische gesprekken nodigen we kinderen uit om na te denken over dierenwelzijn en zichzelf. De methodiek is gebaseerd op drie pijlers:

  • Observeren: We starten vanuit een spontane nieuwsgierigheid en kijken objectief naar dieren. Door objectief te kijken zetten we onze eigen subjectiviteit opzij en staan we open om het perspectief van de ander in te nemen. We gebruiken de bespreking over respect voor dieren als veilige opstap naar respect voor de medemensen
  • Perspectief nemen: Met de hulp van onze mascotte ‘de briluil’ oefenen we vervolgens perspectiefname in door als het ware de bril van de geobserveerde dieren op te zetten. We leggen onmiddellijk de link met de leerling zelf en zijn relaties met anderen. 
  • Filosoferen: Vanuit een aantal grote vragen openen we een klasdialoog rond relaties en welzijn van mens en dier. De filosofische dialoog vormt een open en veilige omgeving om samen na te denken over een onderwerp en respectvol argumenten te leren verwoorden. We moedigen hiermee de leerlingen aan om na te denken over hun houding ten opzichte van de omgeving

BeestenBril kan je geven met levende dieren of met foto's of filmpje. Je kan dit doen op school, maar ook in een dierentuin of (kinder)boerderij. 

De methodiek is geen alleenstaande praktijkoefening maar eerder het inoefenen en stimuleren van een sociale vaardigheid die als fundament dient en waarop verder kan worden gebouwd in andere (schoolse) situaties.

 

BeestenBril is een onderzoeksproject dat werd afgerond in oktober 2019. Dit document beschrijft onze bevindingenEindrapport Beestenbril.pdf .

Maar hier stopt het niet, we blijven de mogelijkheden van BeestenBril verder verkennen...